Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εταιρική Βιωσιμότητα

Εταιρική Βιωσιμότητα Αγροτικου συνεταιρισμού Ταξιάρχη

Για ένα καλύτερο μέλλον ...

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένος σε θέματα που έχουν σχέση την περιβαλλοντική και ανθρώπινη ευεξία. Για τον λόγο αυτό, τόσο οι αγρότες του Συνεταιρισμού, όσο και το προσωπικό, παρακολουθούν τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και ταξίδια, εστιάζοντας σε περιβαλλοντικά βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Αυτό το συνεχές πρόγραμμα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης διασφαλίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι καλά ενημερωμένοι και εξοπλισμένοι για να καλλιεργούν τη γη με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον.

Φιλικές προς το περιβάλλον Γεωργικές Τεχνικές

Ο τρόπος καλλιέργειας των σύκων αποτελεί ακόμα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταξιάρχη. Τα σύκα καλλιεργούνται πολύ κοντά στην περιοχή συγκομιδής τους και με προσεκτικά επιλεγμένες γεωργικές τεχνικές, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Με την τήρηση αυτών των βιώσιμων πρακτικών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα και να διατηρεί τους φυσικούς πόρους της περιοχής.

Φύλα συκιάς και νέο σύκο που μεγαλώνει πάνω στο δέντρο
Διαδικασία φυσικής ξήρανσης των σύκων Ταξιάρχη, από τον ήλιο

Φυσική Διαδικασία Ξήρανσης

Επιπλέον, ο συνεταιρισμός εφαρμόζει μια αποκλειστικά φυσική διαδικασία ξήρανσης των σύκων. Πιο συγκεκριμένα, τα σύκα απλώνονται προσεκτικά σε ειδικές λιάστρες, επιτρέποντάς τους να στεγνώνουν φυσικά και αργά κάτω από βέλτιστες συνθήκες. Αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση όχι μόνο διασφαλίζει τη διατήρηση των μοναδικών γεύσεων των σύκων, αλλά και εξαλείφει την ανάγκη για ενεργοβόρες μεθόδους τεχνητής ξήρανσης. Ως αποτέλεσμα, ο συνεταιρισμός παράγει σύκα εξαιρετικής ποιότητας που είναι περιζήτητα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. .

Κοινωνική Ευθύνη

Ωστόσο, εκτός από την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη δίνει προτεραιότητα και στην κοινωνική ευθύνη. Κάθε χρόνο, ο συνεταιρισμός παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης σε σημαντικό αριθμό εποχικών εργαζομένων, η πλειοψηφία των οποίων είναι κάτοικοι της περιοχής από τις γύρω κοινότητες. Αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο να ενισχύσει την τοπική οικονομία, αλλά και την αίσθηση της κοινότητας.

Εφργάτες που συσκευάζουν τα σύκα Ταξιάρχη ευβοίας
Το προσωπικό του Αγροτικού συνεταιρισμού Ταξιάρχη κατά τη διαδικασία συσκευασίας

Βιώσιμες Συνθήκες Εργασίας

Τέλος, ο Συνεταιρισμός διατηρεί μια βασική ομάδα μόνιμων μελών διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που επιβλέπουν τις καθημερινές λειτουργίες και διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του. Παρ’ όλα αυτά, όταν κρίνεται αναγκαίο, προσλαμβάνουμε επιπλέον προσωπικό προκειμένου να χειριστούμε τον αυξημένο φόρτο εργασίας κατά τις περιόδους αιχμής.